Τι είναι το Cue Sheet

Όταν ένα μουσικό έργο χρησιμοποιείται σε μια τηλεοπτική / ραδιοφωνική παραγωγή ή σε κάποια ταινία απαιτείται να έχει αγοραστεί η άδεια συγχρονισμού (Sync license). Με την άδεια αυτή ο παραγωγός αποκτά τα νόμιμο δικαίωμα να συγχρονίσει το μουσικό κομμάτι με την παραγωγή του. Η ισχύς της συγκεκριμένης άδειας περιορίζεται στο επίπεδο της παραγωγής (post-production).

Όταν η τηλεοπτική παραγωγή ή η ταινία αρχίζει να προβάλλεται στο κοινό είτε μέσω τηλεόρασης / ραδιοφώνου είτε στις κινηματογραφικές αίθουσες εφόσον πρόκειται για ταινία, τότε πρέπει οι δημιουργοί του μουσικού έργου να εισπράξουν και τα διακαιώματα δημόσιας προβολής (Public Broadcast royalties).

Τα δικαιώματα δημόσιας προβολής εισπράττονται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (όπως η ASCAP στην Αμερική, η GEMA στη Γερμανία, η ΕΔΕΜ στην Ελλάδα κλπ).

Πώς όμως γνωρίζουν οι οργανισμοί αυτοί ποιο μουσικό έργο έχει χρησιμοποιηθεί σε κάθε παραγωγή ώστε να αποδώσουν τα ανάλογα διακαιώματα την ώρα της διανομής;

Την απάντηση την δίνει το λεγόμενο Cue Sheet.

Το Cue Sheet είναι η γραπτή δήλωση του παραγωγού μιας τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής παραγωγής ή μιας ταινίας σχετικά με το ποια μουσικά έργα έχουν χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή του (τίτλοι έργων), σε ποιους ανήκουν τα έργα αυτά (συνθέτες, στιχουργοί) και σε ποια σημεία της παραγωγής έχει γίνει ο συγχρονισμός (σε ποιο λεπτό της ταινίας ακούγεται ένα συγκεκριμένο κομμάτι και για πόση διάρκεια).

Η πληροφορίες που αναγράφονται στα Cue Sheets παίζουν σημαντικότατο ρόλο στη διανομή των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης από τους οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στους συνθέτες και στιχουργούς.