Μπορεί μια εφημερίδα να χρησιμοποιήσει τους στίχους ενός τραγουδιού χωρίς άδεια σε μια δημοσίευση;

Κάθε τραγούδι αποτελείται από μουσική και στίχο. Η μουσική σύνθεση του κομματιού ανήκει πνευματικά στον συνθέτη και αντιστοίχως οι στίχοι στον στιχουργό.

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αναπαραγωγή είτε της μουσικής είτε των στίχων με οποιοδήποτε τρόπο απαιτεί την προηγούμενη απόκτηση έγγραφης άδειας από τον κάτοχο των δικαιωμάτων (στιχουργό στην περίπτωση του ερωτήματος) προς τον χρήστη (την εφημερίδα) είτε πρόκειται για εμπορική χρήση είτε όχι.

Παρόλα αυτά υπάρχει μία ρήτρα εξαίρεσης στον παραπάνω νόμο των πνευματικών δικαιωμάτων: το Fair Use (εύλογη χρήση). Σύμφωνα με το fair use δίνεται η δυνατότητα χρήσης πνευματικού έργου χωρίς την απαίτηση άδειας από τον δημιουργό σε περιπτώσεις ενημέρωσης, παρουσίαση ειδήσεων σχολιασμού ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μια εφημερίδα μπορεί να παρουσιάσει στο website της τους στίχους ενός τραγουδιού χώρις άδεια (fair use > ενημέρωση / νέα).