Παραγωγή Video για YouTube

Δημιουργήστε επαγγελματικά video για χρήση σε YouTube και social media. Η νέα υπηρεσία της WeMusic αναλαμβάνει τη δημιουργία επαγγελματικών videoclip, live concerts shooting, Live Broadcast μέσω OBS.

Μαγνητοσκόπηση Συναυλίας ή Studio performance

Υπηρεσία μαγνητοσκόπησης συναυλίας ή studio για δημιουργία HD μουσικού video.

Επικοινωνήστε με την WeMusic

+30 21 1198 0213

contact@wemusic.gr