Φόρμες

Αρχική Φόρμα Εγγραφής

Συμπληρώνετε μόνο την πρώτη φορά με την έναρξη της συνεργασίας και εγγραφής

Φόρμα Εγγραφής

Φόρμα Single – Album

Συμπληρώνετε τα στοιχεία της κυκλοφορίας σας

Φόρμα Κυκλοφορίας

PITCH form for your next release 

 Optional

Click here for TRACK PITCH form

Keep in mind that if we do not have the above forms completed we can not submit your release to stores.