Ποια είναι η αμοιβή της μπάντας από τα κάθε stream στο Spotify;

Το Spotify είναι μια μουσική συνδρομητική υπηρεσία κάτι που σημαίνει ότι οι χρήστες πληρώνουν ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα με αντάλλαγμα το δικαίωμα να μπορούν να ακούσουν (stream) όποιο μουσικό έργο επιθυμούν και το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Spotify. Οι χρήστες του Spotify έχουν μόνο πρόσβαση στα αρχεία (μπορούν να τα ακούσουν μόνο μέσω της εφαρμογής του Spotify) – δεν έχουν ιδιοκτησία των αρχείων (δεν μπορούν να τα κάνουν download και να τα ακούσουν εκτός Spotify).

Οι καλλιτέχνες που ανεβάζουν τα έργα τους στην πλατφόρμα του Spotify πληρώνονται βάση ενός μοντέλου που έχει υιοθετήσει το Spotify και το οποίο εν συντομία μοιράζει τις συνολικές εισπράξεις από τις συνδρομές στους καλλιτέχνες αναλόγως με το πόσα streams είχε κάθε καλλιτέχνης (αφαιρώντας φυσικά το ποσοστό που κρατάει η ίδια η εταιρία)

Επειδή η ανάλυση του μοντέλου είναι αρκετά πολύπλοκη και ξεφεύγει από το σκοπό του παρόντος άρθρου (για παράδειγμα παίζει σημαντικό ρόλο η γεωγραφική τοποθεσία από την οποία γίνεται το stream και πολλοί άλλοι παράγοντες) θα λέγαμε ότι κατά μέσο όρο 4 cents ανά stream ή αλλιώς 4€ ανά 1000 ακροάσεις. Εάν έχετε ανεβάσει ένα μουσικό κομμάτι στο Spotify και έχετε 50.000 streams θα εισπράξετε περίπου 200€ (4 *50).